UREDNIŠTVO
 

Vsebina in zasnova: Alenka Pirman, Vlasta Hojan
Oblikovanje: Amir Muratović
Programiranje: Damjan Leban
Fotografije: Marjan Černivec, Luka Fabčič, Peter Irman, Alenka Pirman, Blaž Vurnik

RUMENI TAXI
info@rumenitaxi.com
040 320 202
Trinkova ulica 62
1000 Ljubljana

© RUMENI TAXI
 

Splošni pogoji uporabe spletnih strani http://www.rumenitaxi.com/

Vsebine objavljene na spletnih straneh so last podjetja Rumeni taxi in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Ne sme se jih kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli drug nacin distribuirati brez dovoljenja podjetja.

Podjetje Rumeni taxi si pridržuje pravico do sprememb vsebin objavljenih na spletnih straneh http://www.rumenitaxi.com/.

Znak podjetja je registriran in zaščiten pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, Ljubljana.

Dodatne informacije: info@rumenitaxi.com

© Rumeni taxi