ZAPOSLITEV
 

Želite postati voznik Rumenega taxija? Seznanite se z našim kodeksom in nam pošljite ponudbo z življenjepisom.
Povabili vas bomo na razgovor!

Izpolnjevati morate naslednje pogoje:

 • Starost najmanj 21 let in veljavno vozniško dovoljenje (imeti ga morate že najmanj štiri leta)
 • Opravljen izpit o poznavanju Ljubljane (> več v Pravilniku Mestne občine Ljubljana )
  (izpit stane cca 50 evrov, potrebujete dokazilo o znanju slovenskega in tujega jezika in vozniški izpit)
 • Aktivno znanje angleškega jezika
 • Potrdilo o nekaznovanosti
  (pridobite ga na naslovu: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 2, Ljubljana)
 
FRANŠIZA
 

Imate svoje vozilo in se želite pridružiti ekipi Rumenega taxija?

Za pridobitev franšize morate izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Vozilo mora biti višjega srednjega razreda
  (ustrezno zavarovano, urejeno in čisto)
 • Imeti morate urejeno vso dokumentacijo, potrebno za opravljanje dejavnosti
 • Kot voznik morate biti točni, zanesljivi, prijazni in korektni
 • Obvezna je prisotnost vozila 5 dni v tednu
 • Redno plačevanje franšize (po dogovoru)

Za vse druge informacije smo vam na voljo na telefonski številki 041 258 292.
Seznanite se z našim kodeksom in nam pošljite ponudbo z življenjepisom. Povabili vas bomo na razgovor!

 
KODEKS VOZNIKOV IN VOZNIC RUMENEGA TAXIJA
 

Posameznik je odgovoren za svoje ravnanje na cesti, mora se držati cestno prometnih predpisov in kulture vožnje, ker s tem izraža tudi kulturo podjetja. Med delom zaposleni ne sme biti pod vplivom alkohola ali drugih prepovedanih sredstev. V primeru škode mora (ne glede na krivdo) ravnati po načelih dobrega voznika ter skrbnega gospodarja, kot je določeno tudi z zavarovalniškimi pogoji, ter ustrezno ukrepati. Za škodo, ki jo povzroči po lastni krivdi je tudi finančno odgovoren.

PROTOKOL

Pri svojem delu mora biti korekten in pošten do strank in do sodelavcev.
Pri opravljanju dela se mora držati protokola, ki je enak za vse zaposlene:

 • Pri dvigovanju telefona se javlja: "Rumeni taxi, prosim?"
 • V skladu s politiko podjetja pride iskat stranko točno ob dogovorjeni uri na dogovorjeno mesto. Če je ob tej uri že zaseden, skuša dogovor prilagoditi, oziroma se je dolžan uskladiti s sodelavcem. Odzivni čas je 15 minut.

BONTON

Osnovni bonton je temelj našega kodeksa:

 • trudi se ohraniti dobro voljo in ustrežljivost
 • ima razumevanje za svoje stranke
 • je v službi zaradi strank in ne obratno
 • predstavlja svojo delovno organizacijo
 • je strankam v pomoč
 • v nobenem primeru se ne prepira s strankami: Potnik ima zmeraj prav (pogojno rečeno)
 • pri vračanju denarja je natančen (nevračanje drobiža je nespodobno, žali dostojanstvo in velja za drobno krajo)
 • na koncu vožnje vedno izda račun.

Med vožnjo skrbi za varno vožnjo in dobro počutje stranke, se z njo ne prepira, se ne vtika v razgovor, ki poteka v avtomobilu med strankami, ter strank ne sprašuje neprijetnih vprašanj.
Vsi pogovori, ki jih sliši v avtomobilu, so poslovna skrivnost in o njih ne razpravlja z drugimi.

Med vožnjo lahko ponudi bonbonček. Če pelje naključno stranko, ji ponudi tudi vizitko, če jo stranka želi.
Do strank je pošten in uvideven ter jim pomaga. Če stranka v vozilu izgubi ali pozabi kakršen koli predmet, jo o tem obvesti, oziroma poskrbi, da se ji predmet vrne. Če o stranki nima dovolj podatkov, je dolžan predmet prinesti na sedež podjetja, kjer stranka izgubljeno stvar lahko prevzame v roku enega meseca.

TELEFON

Telefon je last podjetja in ga uporablja izključno za službene namene. Mesečna poraba je omejena.

IZMENA - PREDAJA AVTOMOBILA

Ob predaji vozila je voznik dolžan sodelavcu predati avto v pripravljenem stanju.
Voznik, ki prevzema vozilo, ga mora skrbno pregledati, ker po prevzemu prevzame odgovornost zanj.

S kodeksom so voznice in vozniki Rumenega taxija seznanjeni ustno na samem začetku poslovanja. Dne 31. januarja 2003 smo ga sprejeli v pisni obliki.

Podrobnejša organizacija dela, stranke in druge informacije, s katerimi se posameznik seznani ob nastopu dela in kasneje med delom, so poslovna skrivnost podjetja Rumeni taxi.
Vsak posameznik, ki je sprejet in začne opravljati delo v Rumenem taxiju, dobi v last izvod kodeksa. S tem se zaveže k spoštovanju tega kodeksa.

Ljubljana 31. januarja 2003