V TAXI BREZ GOTOVINE!
Plačevanje z mobitelom - posMoneta
Rumeni taxi s podjetjem Ultra in v sodelovanju z družbo Mobitel preizkuša novost na našem trgu: možnost plačevanja preko mobilnega telefona!
Tovrstno plačevanje je preprosto, udobno in varno!
Postopek je preprost:
  1. Ob koncu vožnje vam na podlagi taksimetra izstavimo račun.
  2. Znesek na izstavljenem računu voznik vtipka v posterminal in ga potrdi.
  3. Zdaj ste na vrsti vi. Pokličete center za mobilno plačevanje (telefonska številka 180) in sledite zvočnim navodilom.
  4. Svoj mobilni telefon položite na določeno mesto na posterminalu in počakate 5 sekund, da terminal opravi transakcijo in natisne potrdilo.
  5. En izvod potrdila opravljene transakcije dobite vi, drugi ostane v naši evidenci.
  6. S tem ste opravili (skoraj) vse.
  7. Enkrat mesečno vam bo družba Mobitel poslala poseben račun, na katerem bodo zbrana vsa posredovana plačila za prejšnji mesec (mesečni obračun za plačilo).
    Opozorilo: Mesečni znesek plačil z Moneto je trenutno omejen na 12.000 sit.

Svetovno zaščiten patent plačevanja storitev preko mobilnega telefona je razvilo slovensko podjetje Ultra.

Več o sistemu mobilnega plačevanja

Več o Mobitelovi posMoneti

Iz člankov o Rumenem taxiju